A társaságunk adatkezeléseinek a felsorolása és célja

1. A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

1.1. Társaságunknak a felelosseg-biztositas.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok
megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

1.2. Társaságunk ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. Ezek HTTP- és Flash cookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a fel használói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

1.3. A honlap tartalmaz kizárólag társaságunk ügyfelei számára hozzáférhető információkat is. Ezen felületekre a belépéshez felhasználói név és jelszó megadása szükséges. Az ezen felületeken megjelenő adatok kezelésére a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatkezelési szabályok az irányadóak.

2. A honlapon végzett díjkalkulációval kapcsolatos adatkezelés

2.1. A honlapon végzett díjkalkuláció során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat társaságunk a díjkalkuláció elkészítése céljából kezeli. A díjkalkulációs folyamat megszakítása esetén a honlap látogatója a díjkalkulációt elmentheti. Ez esetben társaságunk a megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi a díjkalkulációs oldal linkjét, amelyre rákattintva a díjkalkuláció folytatható. Az e célból megadott e-mail címet az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük abból a célból, hogy a díjkalkuláció közvetlen elérhetőségét tartalmazó linket az érintettnek megküldhessük.
2.2. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésekhez történő hozzájárulást a „Mentés” illetve „Küldés” gomb megnyomásával megadottnak tekintjük.

3. Panasznak nem minősülő, a honlapon keresztül történő közlések, vélemények céljából a honlapon megadott adatok kezelése

3.1. Társaságunk az érintetteknek a aloldalon keresztül közölt javaslatait, észrevételeit, az üzleti-, ügyfélkapcsolati-, és működési folyamatai optimalizálása, javítása, továbbá biztosítási termékei és szolgáltatásai fejlesztése céljából felhasználja és tárolja, továbbá az érintettnek a honlapon keresztül megadott elérhetőségeit (nevét, telefonszámát és e-mail címét) kezeli abból a célból, hogy a megadott elérhetőségein az érintettet megkereshesse, és ennek keretében észrevételeivel, javaslataival kapcsolatban kommunikációt kezdeményezhessen az érintettek felé.

3.2. Az adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást a társaságunk a „Mehet” gomb megnyomásával megadottnak tekinti.

Marketing célú adatkezelés

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek megadása önkéntes, A reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására, illetőleg hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkül, az alábbi címeken, illetve a Generali Biztosító Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán – név, születési dátum megadásával – van lehetőség: generali.hu@generali.com elektronikus levelezési címen, e-mailben kapott üzenetek esetén pedig a leiratkozas@generali.hu címen,vagy postai küldeményként a Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888 címen. A megadott személyes adatokat a biztosító munkavállalói, továbbá a biztosító megbízott biztosításközvetítői ismerhetik meg. A biztosító igénybe vesz adatfeldolgozókat, melyek felsorolását a biztosító honlapján elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A biztosító kérelemre, a jogszabályban meghatározott határidőn belül köteles tájékoztatást adni a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Bármikor kérhető a személyes adatok helyesbítése, továbbá – jogszabály által meghatározott adatkezelések kivételével – az adatok zárolása vagy törlése, továbbá törvényben meghatározott esetekben az érintett tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentést tehet, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok megsértése esetén bírósághoz fordulhat.